Funding

20

Jun'17

ทุน Grand Challenges Canada เพื่อสุขภาพด้านเพศสัมพันธ์ สุขภาพของผู้เป็นแม่ ทารก และเด็ก

Grand Challenges Canada ตามหาโครงการขอทุนที่มีไอเดียเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และโมเดลการทำงาน ที่โดดเด่นและสามารถช่วยเหลือความท้าทายด้านสุขภาพในการมีเพศสัมพันธ์ สุขภาพของผู้เป็นแม่ ทารก และเด็ก ในประเทศยากจนและในประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ผู้ให้ทุนมองหานวัตกรรมที่แสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม เกี่ยวกับสุขภาพในการมีเพศสัมพันธ์ สุขภาพของผู้เป็นแม่ ทารก และเด็กในเชิงประจักษ์ โดยเฉพาะกลุ่มประชากรผู้ลี้ภัย หรือผู้ที่โดนขับไล่ออกจากพื้นที่ในประเทศของตน รวมทั้งนวัตกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพการมีเพศสัมพันธ์ สิทธิสตรีและเด็กผู้หญิง …

Read More

17

Jun'17

ทุนตั้งต้น SEARCA สำหรับงานวิจัยและงานอบรม

Southeast Asian Regional Center for Graduate Study (SEARCA) เป็นองค์กรวิทยาศาสตร์และการศึกษาเพื่อเกษตรกรรมและการพัฒนา ซึ่งมองเห็นความต้องการของนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกมากมายที่ต้องการพัฒนาพื้นที่แต่ยังขาดเงินทุน ดังนั้น SEARCA จึงต้องการจะให้ทุนตั้งต้นสำหรับโครงการวิจัยและการอบรม (Seed Fund for Research and Training – SFRT) …

Read More

05

Jun'17

รางวัล Norman Borlaug สำหรับผลงานนวัตกรรมด้านการพัฒนาการเกษตรและการผลิตอาหาร

World Food Prize ร่วมกับ Rockefeller Foundation รับการเสนอรายชื่อคนรุ่นใหม่ที่มีนวัตกรรมและผลงานทางวิทยาศาสตร์ ด้านพัฒนาการเกษตรและการผลิตอาหาร เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อนมนุษย์ และต้องการจะขจัดความยากไร้และความหิวโหยทั่วโลก เพื่อให้การยอมรับและมอบทุนสนับสนุน ในการประกวดรางวัล Norman Borlaug คุณสมบัติผู้รับทุน มีอายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ มีผลงานเชิงวิทยาศาสตร์ ด้านการพัฒนาการเกษตร …

Read More

30

May'17

รางวัล World Irrigation and Drainage Prize เพื่อการชลประทานที่ยั่งยืน

The International Commission on Irrigation and Drainage (ICID) มีความต้องการที่จะส่งเสริมการจัดการระบบชลประทานที่ยั่งยืน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในระดับชาติ ภูมิภาค และระดับสากล เพื่อทำให้เกิดความมั่นคงทางอาหารทั่วโลก จึงจัดตั้งการแข่งขันชิงรางวัล World Irrigation and Drainage Prize (WID Prize) …

Read More

25

May'17

ทุน Internet Freedom Fund เพื่ออิสรภาพในการใช้อินเตอร์เน็ต

มูลนิธิ Open Technology จัดการประกวดชิงทุนรางวัล Internet Freedom Fund เพื่อสนับสนุนโครงการ และกลุ่มคนที่ใช้เทคโนโลยีในการส่งเสริมสิทธิมนุษย์ อิสรภาพในการใช้อินเตอร์เน็ต และส่งเสริมความเป็นสังคมเปิด (Open Society) และช่วยทำให้เกิดการเข้าถึงเครือข่ายการคมนาคมสากลที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน (Inclusive Society) รวมถึงผู้ใช้งานที่มีความเสี่ยง เช่น ผู้สื่อข่าว ผู้ปกป้องสิทธิมนุษยธรรม …

Read More

18

May'17

ทุน Humanitarian Innovation Fund เพื่อการช่วยเหลือมนุษย์

Humanitarian Innovation Fund สนับสนุนองค์กรหรือบุคคลที่สามารถแก้ไขปัญหาด้านการช่วยเหลือมนุษย์ (Humanitarian Aid) อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือในสภาวะฉุกเฉินจากภัยธรรมชาติและภัยจากมนุษย์ และสร้างการป้องกันต่อเหตุการณ์ที่มีอาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อสนับสนุนนวัตกรรมเพื่อการช่วยเหลือ ตั้งแต่ระยะตั้งต้น พัฒนา ทดสอบ ปฏิบัติ กระทั้งขยายงาน **ขณะนี้ทาง Humanitarian Innovation Fund ได้ปิดการขอทุนของโครงการระยะตั้งต้นถึงระยะพัฒนาเป็นเวลาชั่วคราว แต่โครงการระยะขยายงานยังเปิดรับสมัครการขอทุนตามปกติ …

Read More
top