อบรมพัฒนากลยุทธ์เพื่อการขยายงานและสร้างความยั่งยืนขององค์กรภาคสังคม (Develop a Strategy)

 

a competition concept, clouds with ladders on blue

 

หากการขยายงานและสร้างความยั่งยืนในการทำงานขององค์กรเป็นสิ่งที่คุณกำลังให้ความสนใจ
ไม่ว่าจะด้วยปัญหาการระดมทุนที่ดูเหมือนจะยากลำบากขึ้นทุกวัน
หรือการเห็นโอกาสใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาที่น่าสนใจแต่องค์กรยังไม่เคยทำ

Scaling Impact อยากชวนคุณหยุดงาน 2 วัน มาทบทวนงานและวางแผนสำหรับการทำงานระยะยาว วิเคราะห์แนวโน้มสังคม อัปเดทโมเดลใหม่ในการทำงาน และคิดหาโมเดลที่เหมาะกับองค์กรของคุณ โดยการร่วมกันคิดกับพี่ๆ เพื่อนๆ องค์กรภาคสังคมอื่นๆและทีมอาสาสมัครจากภาคธุรกิจ

ในการอบรมคุณจะพบกับ…

 

checklist-icon-2-270x250

กระบวนการที่จะช่วยทบทวนการทำงานที่ผ่านมาเพื่อเข้าใจปัญหา วิธีการทำงานที่องค์กรทำ และผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้น (Social Impact) ซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญสำหรับการขยายงานและสร้างความยั่งยืน

global-icon-10

อัปเดทแนวโน้ม (Trends) สำคัญที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก ทำความเข้าใจผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร รวมถึงเรียนรู้โมเดลการขยายงานและสร้างความยั่งยืนจากองค์กรภาคสังคมที่น่าสนใจของไทยและต่างประเทศ 

icon-people1

ตลอดกิจกรรมจะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรภาคสังคม และ อาสาสมัครจากภาคธุรกิจ ซึ่งจะได้ทำความรู้จัก แลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญซึ่งกันและกัน เพื่อวางแผนกลยุทธ์ให้กับองค์กร 


who2

 โปรแกรมนี้เหมาะกับใคร?

1. องค์กรภาคสังคมที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องวางแผนขยายงาน (Scaling) หรือ สร้างความยั่งยืน (Sustainability) ให้องค์กร

2. องค์กรภาคสังคมที่ทำงานมาระยะหนึ่งแล้วมีวิธีการแก้ปัญหา ที่มีผลกระทบทางสังคม (Impact) ชัดเจน

3. ผู้เข้าร่วมต้องเป็นผู้นำองค์กรที่สามารถตัดสินใจเรื่องทิศทางขององค์กรและวางแผนระยะยาวขององค์กรได้สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดโครงการ 


 กิจกรรมพัฒนาแผนกลยุทธ์ฯ

ทีมงาน Scaling Impact จัดกระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์ขึ้น 2 รูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกเข้าร่วมได้ตามความสะดวก ดังนี้

 A: WORKSHOP

work

อบรมพัฒนาแผนกลยุทธ์ฯ โดยทีมงาน
Scaling Impact และ อาสาสมัครจากภาคธุรกิจ
– ระยะเวลา 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
– จำนวน 8 องค์กร/ครั้ง

รุ่น 4
12-13 พ.ย. 2559

รุ่น 5
26-27 พ.ย. 2559

รุ่น 6
24-25 ธ.ค. 2559

*หากท่านไม่สะดวกเข้าร่วมอบรมตามวันที่ข้างต้นหรืออยู่ต่างจังหวัด สามารถติดต่อทีมงานเพื่อจัดอบรมรุ่นพิเศษได้ ติดต่อ scalingimpact@gmail.com

 B: CONSULTING SESSION

con-ses

ให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาแผนกลยุทธ์ฯ โดยทีมงาน Scaling impact (ไม่มีอาสาสมัครจากภาคธุรกิจร่วมกิจกรรม)

– ระยะเวลา 3 ชั่วโมง จำนวน 3 ครั้ง
– จำนวน 3 องค์กร/ครั้ง

Session 1
วันอังคารที่ 8, 22 พ.ย. และ 6 ธ.ค. 2559
เวลา 09:00-12:00 น.

Session 2
วันอังคารที่ 8, 22 พ.ย. และ 6 ธ.ค. 2559
เวลา 13:30-16:30 น.

Session 3
วันอังคารที่ 15, 29 พ.ย. และ 13 ธ.ค. 2559
เวลา 09:00-12:00 น.

Session 4
วันอังคารที่ 15, 29 พ.ย. และ 13 ธ.ค. 2559
เวลา 13:30-16:30 น.

วิธีการสมัครเข้าร่วมอบรม และรับคำปรึกษา

1. ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโดยเลือกวันที่สะดวกเข้าร่วมอบรม และกรอกข้อมูลในใบสมัครด้านล่างให้ครบถ้วน

2. ทีมงานสัมภาษณ์หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อคัดกรองข้อมูลผู้สมัครตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

3. ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

4. ทีมงานติดต่อยืนยันการเข้าร่วมและจัดส่งรายละเอียดเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการอบรม

หมายเหตุ:
Workshop ที่มีจำนวนผู้สมัครน้อยกว่า 5 องค์กร และ Consulting Session ที่มีผู้สมัครน้อยกว่า 2 องค์กร ทางทีมงานของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ หรือยกเลิกกิจกรรมตามที่เห็นสมควร

 

work

 

กำหนดการอบรมพัฒนาแผนกลยุทธ์ฯ (รุ่น 4-6)
เวลา 08.30-17.00 น.
สถานที่ อาคาร Knowledge Exchange Center ชั้น 12
ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงเวียนใหญ่ ทางออก 4 ดาวน์โหลดแผนที่

วันที่ 1

08.30 – 09.00 ลงทะเบียน

09.00 – 10.00 Get to Know แนะนำโครงการ และ ทำความรู้จักกันระหว่างองค์กรภาคสังคมและอาสาสมัคร

10.00 – 10.15 พักรับประทานอาหารว่าง

10.00 – 12.00 ทบทวนการทำงาน [What To Scale 1 : REVIEW]

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.45 What To Scale 2 : EXTRACT

14.45 – 15.00 พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 – 16.00 TRENDS & OPPORTUNITES

16.00 – 17.00 แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

วันที่ 2

08.30 – 09.00 ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 ภาพความสำเร็จในการแก้ปัญหา [VISION]

10.30 – 10.45 พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 11.00 สรุป What To Scale : MODEL + TRENDS & OPPORTUNITES + VISION

11.00 – 12.00 กรณีศึกษา : โมเดลการขยายงานและสร้งความยั่งยืนขององค์กร

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 คิดโมเดลการขยายงานหรือสร้างความยั่งยืนให้องค์กรและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

15.00 – 15.15 พักรับประทานอาหารว่าง

15.15 – 16.30 วิธีการที่จะนำแผนกลยุทธ์ไปใช้งานจริงให้สำเร็จ และโปรแกรมสนับสนุนอื่นๆของ Scaling Impact

16.30 – 17.00 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสรุปกิจกรรม 


ที่พัก

สำหรับองค์กรที่เข้าร่วมอบรมและต้องการที่พักกรุณาระบุในใบสมัคร ทางโครงการจะจัดหาที่พักให้กับท่าน องค์กรละ 2 คน จำนวน 1 ห้อง หลังจากประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมแล้วทีมงานจะติดต่อประสานงานโดยตรงกับท่านอีกครั้ง


อาหาร

ทางโครงการจัดอาหารกลางวัน และอาหารว่างไว้ให้สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม หากท่านมีความต้องการพิเศษ เช่น นับถือศาสนาอิสลาม มังสวิรัติ หรือมีอาการแพ้อาหารกรุณาระบุในใบสมัคร

con-ses

กำหนดการให้คำปรึกษาพัฒนาแผนกลยุทธ์ฯ (Session 1-4)

สถานที่ อาคาร Knowledge Exchange Center ชั้น 12
ใกล้รถไฟฟ้า BTS วงเวียนใหญ่ ทางออก 4 ดาวน์โหลดแผนที่

ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 3 ชั่วโมง

– ทำความรู้จักโครงการ ทีมงานและการทำงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม
– แนะนำเครื่องมือและทบทวนการทำงาน
– สรุปผลการทบทวนการทำงาน
Assignment:
What to Scale? [2-3 ชั่วโมง] 

ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 3 ชั่วโมง

– นำเสนอ What to Scale
– แนะนำโมเดลการขยายงาน กรณีศึกษา และขั้นตอนการคิดโมเดลการขยายงาน
– สรุปผลการคิดโมเดลการขยายงาน
Assignment:
Scaling Model และ แผนกลยุทธ์ หรือ วิธีการที่จะนำไปสู่โมเดลนั้นได้สำเร็จ [2-3 ชั่วโมง] 

ครั้งที่ 3 ระยะเวลา 3 ชั่วโมง

– นำเสนอโมเดลการขยายงาน (Scaling Model) และแผนกลยุทธ์ (Strategy Brief)
– วิธีการที่จะนำแผนกลยุทธ์ไปใช้งานจริงให้สำเร็จ
– โปรแกรมสนับสนุนอื่นๆของ Scaling Impact
Assignment:
ข้อสรุป Scaling Model และ Strategy Brief [2-3 ชั่วโมง]

หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วม Consulting Session ต้องส่ง Assignment ก่อนกิจกรรมครั้งถัดไป หากไม่ส่งทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งถัดไป

Feedback Cover
อ่านเสียงตอบรับจากเวิร์คช็อป รุ่นที่ 1 ได้ที่นี่ 

 

                
top