ทุน Grand Challenges Canada เพื่อสุขภาพด้านเพศสัมพันธ์ สุขภาพของผู้เป็นแม่ ทารก และเด็ก

Grand Challenges Canada ตามหาโครงการขอทุนที่มีไอเดียเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และโมเดลการทำงาน ที่โดดเด่นและสามารถช่วยเหลือความท้าทายด้านสุขภาพในการมีเพศสัมพันธ์ สุขภาพของผู้เป็นแม่ ทารก และเด็ก ในประเทศยากจนและในประเทศที่มีรายได้ปานกลาง

ผู้ให้ทุนมองหานวัตกรรมที่แสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม เกี่ยวกับสุขภาพในการมีเพศสัมพันธ์ สุขภาพของผู้เป็นแม่ ทารก และเด็กในเชิงประจักษ์ โดยเฉพาะกลุ่มประชากรผู้ลี้ภัย หรือผู้ที่โดนขับไล่ออกจากพื้นที่ในประเทศของตน รวมทั้งนวัตกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพการมีเพศสัมพันธ์ สิทธิสตรีและเด็กผู้หญิง

คุณสมบัติผู้รับทุน

 • ไม่จำกัดสัญชาติ ศาสนา ชาติพันธุ์ เพศ หรืออายุ
 • มีไอเดียเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และโมเดลการทำงาน
  • ที่ให้การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม เกี่ยวกับสุขภาพทางเพศสัมพันธ์ สุขภาพของผู้เป็นแม่ ทารก และเด็ก ซึ่งแสดงออกถึงแง่การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในเชิงประจักษ์
   • โดยเฉพาะกลุ่มประชากรผู้ลี้ภัย หรือผู้ที่โดนขับไล่ออกจากพื้นที่ในประเทศของตน
  • ที่ส่งเสริมสุขภาพการมีเพศสัมพันธ์ สิทธิสตรีและเด็กผู้หญิง
 • มีเป้าหมายที่จะดำเนินโครงการในประเทศยากจนและในประเทศที่มีรายได้ปานกลาง

กำหนดการรับสมัคร

 • หมดเขตรับสมัครวันที่ 3 สิงหาคม 2560

ทุนสนับสนุน

 • ทุนตั้งต้นสูงสุด 100,000 ดอลลาร์แคนนาดา หรือประมาณ 2,570,000 บาท ในระยะเวลา 12-18 เดือนในการพัฒนาและทดลองนวัตกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม Stars in Global Health – Round 9

June 20, 2017

0 responses on "ทุน Grand Challenges Canada เพื่อสุขภาพด้านเพศสัมพันธ์ สุขภาพของผู้เป็นแม่ ทารก และเด็ก"

Leave a Message

top