ทุน Internet Freedom Fund เพื่ออิสรภาพในการใช้อินเตอร์เน็ต

มูลนิธิ Open Technology จัดการประกวดชิงทุนรางวัล Internet Freedom Fund เพื่อสนับสนุนโครงการ และกลุ่มคนที่ใช้เทคโนโลยีในการส่งเสริมสิทธิมนุษย์ อิสรภาพในการใช้อินเตอร์เน็ต และส่งเสริมความเป็นสังคมเปิด (Open Society) และช่วยทำให้เกิดการเข้าถึงเครือข่ายการคมนาคมสากลที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน (Inclusive Society) รวมถึงผู้ใช้งานที่มีความเสี่ยง เช่น ผู้สื่อข่าว ผู้ปกป้องสิทธิมนุษยธรรม นักเคลื่อนไหวทางสังคม และบุคคลทั่วไปที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สุ่มเสี่ยงที่ต้องการมีอิสรภาพในการแสดงความคิดบนอินเตอร์เน็ต
ผู้ให้ทุนมีเป้าหมายที่จะยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพของบุคคล องค์กร และบริษัทต่างๆ ในสายงานเทคโนโลยีที่ต้องการจะลดการการเซนเซอร์และการควบคุมการใช้อินเตอร์เน็ตอย่างกดขี่ ต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพของความปลอดภัยทางอินเตอร์เน็ต และต้องการที่จะมีส่วนทำให้เกิดการใช้อินเตอร์เน็ตเชิงบวกมากขึ้น เพื่อเพิ่มอิสรภาพในการใช้อินเตอร์เน็ต และส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
คุณสมบัติผู้รับทุน
 • มีความคิดเปิดโดยธรรมชาติ ยอมรับและเข้าใจในความแตกต่าง และพร้อมให้ร่วมมือ
 • เป็นบุคคลจากพื้นที่ที่ถูกกดขี่และริดรอน หรือกำลังจะถูกริดรอนสิทธิเสรีภาพในการใช้อินเตอร์เน็ต โดยไม่จำกัดสัญชาติ ที่อยู่ อายุ เพศ หรือ;
 • เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร หรือเป็น NGO จากประเทศใดก็ได้ หรือ;
 • เป็นมหาวิทยาลัยที่ไม่แสวงหากำไร หรือเป็นสถาบันวิจัยจากประเทศใดก็ได้ หรือ;
 • เป็นองค์กรที่แสวงหากำไร หรือเป็นกิจการจากประเทศใดก็ได้
 • ที่ทำงานร่วมกับหลากหลายบุคคลและองค์กร และได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนผู้สมัคร
 • ที่มีเป้าหมายจะ
  • สนับสนุนความเข้าใจด้านความท้าทายและข้อจำกัดในการใช้อินเตอร์เน็ตอย่างอิสระ และ/หรือ;
  • แก้ไขประเด็นปัญหาที่ยังไม่ถูกยกขึ้นมา และ/หรือ;
  • กำลังให้บริการด้านเทคโนโลยีซึ่งเป็นที่ต้องการและถูกใช้โดยคนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย
 • มีผลงานด้านการส่งเสริมอิสรภาพทางการใช้อินเตอร์เน็ตในเชิงประจักษ์
 • ไม่ได้รับทุนจากองค์กรอื่น หรือไม่ได้ขอทุนเพื่อไปสนับสนุนโครงการภายใต้ USG funding programs
กำหนดการรับสมัคร
หมดเขตรับสมัครวันที่ 01 กรกฎาคม 2560
ทุนสนับสนุน
 • เงินทุนสนับสนุนจำนวน 10,000-300,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 340,000-10,000,000 บาท
 • ระยะเวลาการให้ทุน 1 ปี

รายละเอียดเพิ่มเติม Internet Freedom Fund

May 25, 2017

0 responses on "ทุน Internet Freedom Fund เพื่ออิสรภาพในการใช้อินเตอร์เน็ต"

Leave a Message

top