รางวัล World Irrigation and Drainage Prize เพื่อการชลประทานที่ยั่งยืน

The International Commission on Irrigation and Drainage (ICID) มีความต้องการที่จะส่งเสริมการจัดการระบบชลประทานที่ยั่งยืน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในระดับชาติ ภูมิภาค และระดับสากล เพื่อทำให้เกิดความมั่นคงทางอาหารทั่วโลก จึงจัดตั้งการแข่งขันชิงรางวัล World Irrigation and Drainage Prize (WID Prize) และเพื่อให้เกียรติบุคคลและองค์กรเจ้าของผลงาน ที่ทำงานอยู่ในภาคการชลประทาน และระบบระบายน้ำ ที่เป็นนวัตกรรมและสร้างผลกระทบในวงกว้าง

คุณสมบัติผู้รับทุน

  • เป็นบุคคล กลุ่มคน หรือองค์กรที่มีผลงานนวัตกรรมทางการชลประทาน และระบบระบายน้ำ ที่สร้างผลกระทบในวงกว้าง
  • ไม่จำกัดสัญชาติ ศาสนา ชาติพันธุ์ เพศ อายุ หรืออุดมการณ์ทางการเมือง

กำหนดการรับสมัคร

  • หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 มิถุนายน 2560

ทุนสนับสนุน

  • เงินทุนสนับสนุนจำนวน 10,000 ดอลลาร์ หรือประมาณ 341,000 บาท
  • แผ่นประกาศเกียรติคุณ ‘Citation Plaque’

รายละเอียดเพิ่มเติม 2nd WORLD IRRIGATION AND DRAINAGE PRIZE

May 30, 2017

0 responses on "รางวัล World Irrigation and Drainage Prize เพื่อการชลประทานที่ยั่งยืน"

Leave a Message

top